Proses Güvenliği Nedir?

Proses güvenliği, tehlikeli maddenin bulunduğu işletmelerde tasarım sürecinden, işletme sürecine olan her safhada işletim koşullarında (normal şartlar altında) tutmak ve olası hatalar sonucu kimyasalın; yangın, patlama veya çevresel faktör (toksik etki) gibi etkenler oluşturmaması için uygulanan ve alınan önlemlerin bütünün oluşturduğu bir süreçtir. Proses Güvenliği, zamanında alınan önlemler sayesinde ciddi yaralanma ya da ölümleri, maddi hasarları ve üretim kaybını da engellemiş olur.

Proses Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki Fark Nedir?

 • Proses Güvenliği, kazaların önlenmesi ve kaza sonuçlarında kişilerin, işletmelerin, ekonominin ve çevrenin minimum düzeyde etkilenmesi için alınacak önlem ve çalışmaları göz önünde tutmaktadır. Kısaca Proses Güvenliği herkesi korumaktadır. Proses güvenliğinde kazanın yaşanma olasılığı alınan önlemlerle daha düşük olsa da, beklenen etki felaket boyutuna çıkmaktadır.
 • İş güvenliği, daha çok kişi bazlı korumayı ön planda tutar ve sadece bireylerin korunmasına yönelik çalışmalar yapar. İş güvenliğinde her nekadar kaza olma olasılığı insana bağlı bir faktör olduğundan yüksek olsa da beklenen sonuç proses güvenliği etkisine göre düşük kalır.

 

Proses Güvenliği İçin Yasal Gereklilikler Nelerdir?

Ülkemizde SEVESO direktifine göre hazırlanmış olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yasal gerekliliktir.

Proses Güvenlik Yönetim Sistemi Nedir ve Nelerden Oluşur?

Proses Güvenlik Yönetim Sistemi; işletmede tehlike oluşturacak operasyonel faaliyetleri kontrol altında tutmak için hazırlanmış bir sistemdir. SEVESO Direktifine göre kapsam içinde olan Alt seviyeli ve Üst seviyeli kuruluşlar Proses Güvenlik Sistemlerini kurmak ve işletmek zorundadırlar.

 

Proses Güvenlik Yönetim Sisteminin yapı taşları aşağıdaki şekildedir;

 • Güvenlik Kültürü
 • Yasal gereklilik ve standartlara uyum
 • Proses güvenliği yetkinliği
 • Çalışanın katılımı
 • Paydaşların Bilgilendirilmesi
 • Proses Bilgi Birikim Yönetimi
 • Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi
 • İşletme Prosedürleri
 • Güvenli Çalışma Pratikleri
 • Tesis bütünlüğü ve güvenilirliği
 • Yüklenici Yönetimi
 • Eğitim ve Performans Güvencesi
 • Değişiklik Yönetimi
 • İşletmesel Hazır Olma
 • Operasyonların yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi
 • Kaza Olay Araştırma
 • Ölçümler ve Metrikler
 • Denetleme
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi