ExTEC Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

IECEx/ATEX konularında danışmanlık ve eğitimler veriyoruz.

Proses Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Proses güvenliği kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız; 

 • Kimyasal sınıflandırma 
 • Bekra bildirimi 
 • Güvenlik Raporu hazırlama 
 • Büyük Kaza Önleme Politika(BKÖP) Belgesi hazırlama 
 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanı hazırlama 
 • Dahili Acil Durum Eylem Planı hazırlama 
 • HAZOP Değerlendirmesi 
 • SIL verifikasyon 
 • Yerleşim planı risk değerlendirmesi 
 • ISO 45001 danışmanlığı  
 • Kök Neden Analizi, Kaza Araştırması