Online IECEx Eğitimi

23-24-25 Şubat tarihlerinde online olarak gerçekleştireceğimiz eğitim içeriği aşağıdaki gibidir;

Ünite Ex 001 Patlayıcı ortamlarda temel koruma ilkelerini uygulama

Ünite Ex 007 Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli tesisatların görsel ve yakından periyodik kontrolü

Ünite Ex 008 Patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisatlarının detaylı incelenmesi

Eğitim kapsamı

Başvuru ve kayıt için; info@extec.com.tr

ü  Eğitim amaçlarının anlatımı

ü  2014/34/AB Direktifi (ATEX 114) tanımı ve kapsamı

ü  1999/92/EC Direktifi (ATEX 153) tanımı ve kapsamı

ü  Yanıcı Kimyasalların özellikleri

ü  Gaz, toz, buhar ve mistlerin hava ile karışımı sonucundaki oluşabilecek tehlikeleri

ü  Yanıcı gaz ve buharların alt ve üst patlama limitleri (LFL, UFL)

ü  Endüstriyel patlamalara sebebiyet veren faktörlerin incelenmesi

ü  Tutuşma kaynakları ve bu kaynakların elemine edilme yöntemleri

ü  Ekipman sıcaklık sınıfı ve gruplandırılması

ü  Tehlikeli alan sınıflandırma

ü  Zone tanımları (0, 1, 2 ve 20, 21,22)

ü  Koruma tiplerinin tanımı (Ex ia, Ex ib, Ex d, Ex p, Ex e, Ex m, vs)

ü  Elektrikli ekipman koruma tipleri

ü  Elektriksiz ekipman koruma tipleri

ü  Kombine koruma tipleri

ü  Ex ekipman etiket okuma

ü  Yaygın olarak Ex etikette kullanılan sembol ve markaalamalar

ü  Koruma tiplerinin uygun zone lara göre seçim kriterleri

ü  Ex ekipman seçimi ve EPL ilişkisi

ü  Doğru kablolama ve sızdırmanlık elemanı kullanımının önemi

ü  Kablolama sistemleri, mahfazaya girişler, kablo glend seçimi ve IEC 60079-14 uygulamaları

ü  IEC 60079-14 ve IEC 6007-17 standartlarına göre Ex ekipman Muayene ve bakım esasları

ü  Ex ekipman montajında iyi ve kötü uygulama örnekleri