ExTEC Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

IECEx/ATEX konularında danışmanlık ve eğitimler veriyoruz.

Ex Ekipman Muayenesi

ExTEC olarak IECEx kapsamında sertifikalı personelimiz tarafından patlayıcı ortamlarda;
● EN 60079-14 Patlayıcı Ortam Muayenesi
● EN 60079-17 Periyodik Muayene
Kapsamlarında hizmet vermekteyiz.

Patlamadan Korunma Dokümanının br parçası olan Ex Ekipman uygunluk kontrolünün temel amacı; Ex Ekipmanın yaşam döngüsü boyunca “güvenli” olarak çalışmasını sağlamaktır.

Zone mesafeleri (PKD) belirlendikten sonra; mevcut ex ekipmanın kontrolü aşağıdaki muayene dereceleri ile gerçekleştirilir;

  • Gözle (Visual)
  • Yakın (Close)
  • Ayrıntılı (Detailed)

Muayene dereceleri; muayene sırasında ex ekipmanın güvenli çalışmasını engelleyecek herhangi bir uygunsuzluğun tam tespitini yapabilmek adına denetim sırasında teknik uzmanlarca karar verilir.
Bu karar; EN 60079-17 standardının tanımladığı muayene türleri için izin verilen muayene derecelerini kapsar.

Başlangıç Muayenesi

Başlangıç muayenesi; ekipmanın ilk hizmete sunulmasından hemen önce veya onarımdan sonra yapılması gereken bir muayene türüdür ve yalnızca “ayrıntılı” muayene türü ile gerçekleştirilir.

Periyodik Muayane

Periyodik muayene; ex ekipmanların her yıl düzenli olarak “güvenli” olarak çalışmasına devam ettiğinin kontrolüdür. Asıl amaç ekipmanın koruma tipinin devamlılığının sağlanmasıdır. Gözle, yakından ve detaylı muayene dereceleri ile denetim gerçekleştirilebilir.

Numune Muayenesi

Numune Muayenesi; belli atmosferik ve fiziksel bir alanda yer alan ve benzer etkilere maruz kalan ekipmanlara yapılan denetimlerdir. Gözle, yakından ve detaylı muayene dereceleri ile denetim gerçekleştirilebilir.

Sürekli Muayene

Sürekli muayene işletme tarafından istihdam edilen yetkin personel tarafından sürekli olarak gerçekleştirilen ex ekipman muayene çeşitidir. Gözle ve yakından muayene dereceleri ile denetim gerçekleştirilebilir.